Skontaktuj się z nami! 781 44 44 18|reklamowe@fiszki.pl

Aktywizacja zawodowa

»»Aktywizacja zawodowa

Jeżeli stopa bezrobocia w Twoim regionie jest niepokojąco wysoka, być może jest to spowodowane brakiem odpowiednich kwalifikacji u mieszkańców. Proste narzędzia edukacyjne mogą w krótkim czasie rozwinąć nowe kompetencje, skutecznie zmotywować do samorozwoju i pobudzić inicjatywę w działaniu. Według Carnegie Institute of Technology 85% naszego sukcesu zależy od kompetencji miękkich. Warto spróbować.