Zamów GiftPack – zestaw darmowych próbek i przykładowych realizacji. Poznaj jakość upominków edukacyjnych.

Imię i nazwisko

Adres email

Kim jesteś (Klient końcowy / Agencja reklamowa)

Dane do wysyłki

Nazwa firmy

NIP

Ulica, nr domu

Kod pocztowy

Miasto

Numer telefonu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych będzie Wydawnictwo Cztery Głowy s.c. Sławomir Kuchta, Jacek Perczyński z siedzibą w Gdańsku, 80-255, ul. Topolowa 2/2 (kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@fiszki.pl). Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu dostarczania Państwu zamówionych produktów oraz informacji handlowych i marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu zażądania ich usunięcia, przy czym mają Państwo prawo do żądania od administratora serwisu fiszki.pl dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Rozumiem, zapoznałem się z Regulaminem serwisu oraz Polityką prywatności i wyrażam zgodę na przesyłanie mi zamawianych produktów drogą pocztową oraz informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną przez Wydawnictwo Cztery Głowy s.c.