Project Description

Opis realizacji

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy potrzebował dodatkowego materiału edukacyjnego, który uzupełniłby wewnętrzne szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem. Spośród poradników kształtujących kompetencje miękkie OISW Bydgoszcz wybrał tytuł Efektywny Trening Antystresowy.

Branding

Na każdym poradniku znalazła się naklejka z logo klienta.